Biber Hapı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Onaylıdır.